Folkrace är en en motorsport som är väldigt älskad här i Sverige av ett antal olika anledningar. En av de främsta anledningarna till att folkrace är så populärt är dock att det är en väldigt öppen sport. Det finns vanligtvis en maxkostnad för bilarna vilket gör att fler personer har råd att vara med och tävla med en realistisk chans att vinna.

Mer om folkrace

Folkrace körs vanligtvis på banor av antingen grus eller asfalt med bilar som är täckta. Det finns dock ett antal saker som krävs innan du kan vara med och tävla i folkrace med din bil. Folkrace bilar måste till exempel ha skyddsburar och alla bilar måste gå igenom en besiktning innan loppet. Du kan läsa mer om folkrace på Svenska Dagbladets hemsida.

Man kan börja tävla i juniorklasserna i folkrace från det år att man fyller femton, det är alltså en sport som är populär bland ungdomar då de ännu inte får köra vanliga bilar på trafikerade vägar. Det finns även en hel del bestämmelser som gör att sporten är lättilgänglig som maxpriser för deltagande och så vidare.

Author klara
Published
Categories Racing
youplay