NASCAR, eller National Association for Stock Car Auto Racing är en organisation och sport som härstammar från efterkrigstiden. Efter kriget blev det mer och mer populärt att anordna tävlingar med vanliga bilar av folket. Människor behövde någonting att göra, någonting att anordna och någonting att tävla med. Människor behövde folkfesta.

Grunden för sporten lades redan under förbudstiden i USA. Tillverkning, försäljning och transport av alkoholhaltiga drycker var förbjudet. Kriminella organisationer såg sin chans till att tjäna stora pengar, och det gjorde de. De hade resurser att sköta om tillverkningen, men de behövde också transportera enorma mängder varor till konsumenterna, för efterfrågan var stor. Skickliga förare anställdes, och de använde små, snabba bilar, ofta rejält modifierade för bättre väghållning, mer lastutrymme och högre maxhastighet. Allt för att komma undan polisen, och få fram varorna till kund.

Denna form av racing slutade inte i samband med att förbudstiden var över, för människor ville fortfarande ha sin hembrända sprit, och förarna som levererade den ville fortsätta köra. Skillnaden nu var att det inte var polisen man behövde akta sig för primärt, utan skatteverket som ville taxera den.

Nöjet i att köra fort och att modifiera sina standardbilar spred sig från dessa förare även till “vanliga” människor. Fler och fler upptäckte nöjet i att skruva på sin egen bil. Varenda detalj som kunde trimmas skulle trimmas. Det justerades och finputsades, men alltid utan att det skulle märkas på utsidan. På utsidan såg de ut precis som när produktionsbilen lämnade fabriken för första gången och levererades till kund.

På 1920-talet blev Daytona Beach i Florida känd som platsen där man satte hastighetsrekord, och mellan 1927 och 1935 sattes åtta världsrekord på platsen. Det var ingen tävlingsbana, men platsen bestod av två raksträckor sammansatta av två doserade kurvor i varje ända. Det var alltså den primitiva förlagan för hur en NASCAR-bana ser ut idag.

Senhösten 1947 anordnade Bill France ett möte i Daytona Beach för att diskutera den framväxande sportens framtid. När mötet var slut hade organisationen NASCAR bildats, med noga formulerade regler för bilar, tävlingsbanor och förare. I samband med detta var det slut på att obehindrat modifiera sitt fordon, utan alla förare hade vissa ramar att hålla sig inom. Detta för att göra sporten mer rättvis.

Idag är NASCAR en miljardindustri och enorma summor läggs på förare, bilar, garage och modifieringar av fordon. Det kan behövas billån om man vill ge sig in i sporten, för att inte tala om sponsorer. Även om sporten fortfarande är en folkfest för åskådarna, är det inte lika lätt för gemene man att ge sig in i sporten utan att ha tillgång till ett stort kapital och många kontakter inom densamma. Den enda motorsport som slår NASCAR vad gäller omsättning är Formel 1, också en oerhört dyr sport.

Author klara
Published
Categories Racing
youplay